İbn-i Sina Aile Sağlığı Merkezi Emzirme Politikası

 • Aile Sağlığı merkezimizde hizmet alan bölgenin özelliklerine uygun yazılı bir emzirme politikası oluşturulup, tüm çalışanlar haberdar edilir, gönüllülük ve bütünlük esasına dayanarak ekip çalışması yapılır.
 • Tüm çalışanlarımız (yeni gelen personel dahil ) anne sütü ve emzirme konularında standart eğitimleri almıştır ve belirli aralıklarla eğitimler güncellenir.
 • Kurumda annelerin mahremiyetlerini koruyarak bebeklerini emzirebilecekleri bir emzirme odası, kurum içi yönlendirme levhaları bulunmaktadır. Tüm çalışanlar anne sütü ve emzirme danışmanı olarak hizmet verir.
 • Hizmet bölgemizde kuruma başvuran yada ev gezilerinde tespit edilen ve misafir tüm gebelere (32.haftadan itibaren) anne sütü ve emzirmenin yararları, yöntemleri konusunda bilgi verilir.
 • Kurumumuz bölgesindeki tüm bebekler tıbbi zorunluluk olmadıkça sadece anne sütü ile beslenir.
 • Annelere doğumdan sonra ilk yarım saat içinde, bebeğe hiçbir besin vermeksizin emzirmeye başlamaları anlatılır, bebeklerin her istediklerinde, her ağladığı, acıktığı, arandığı zaman kısıtlama olmadan gece ve gündüz istedikleri sürece emzirmeleri desteklenir.
 • Lohusalık döneminde tüm annelere ve diğer aile fertlerine emzirmenin nasıl olacağı gösterilir, doğru emzirme teknikleri konusunda eğitim verilir ve emzirme gözlenir.
 • Doğumdan sonra ilk 6 ay sadece ve sadece anne sütü (su bile yok) verilmesi, altıncı ayın bitiminde ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar anne sütü verilmesine devam edilmesi, konusunda anneler desteklenir.
 • Annelere bebeklerinden ayrı kaldıklarında sütlerini nasıl sağacakları ve saklayacakları hakkında bebek beslenme eğitimi verilir.
 • Hizmet alan bölgemizde ''lider anne'', ''anne destek grubu'', ''anneden anneye destek grubu'' oluşturulur. Hizmet alımı ve sonrasında kurumsal organizasyon, yönlendirme ve izleme yapılır.
 • Kurumumuzda anne sütü dışında muadil materyalin reklamlarına ilişkin, poster, afiş ve numunelerin bulunmasına, kullanılmasına, tanıtımının yapılmasına izin verilmez.
 • Emzirmenin desteklenmesi ve sürdürülmesi konusunda yakın bölgemizdeki diğer aile sağlığı merkezleri, okullar, gönüllü çalışan kuruluşlar vb ile işbirliği yapılır.
 • Hizmet alanlara görsel, işitsel eğitimler verilir broşür ve bilgi notu dağıtılır, emen bebekler ve emziren anneler sertifika ile ödüllendirilir.
 • Web sitemizde (www.ibnisinaasm.gov.tr) anne sütü ve emzirme ile bilgiler verilmekte ve sürekli güncellenmektedir.